Fler pensionärer vill jobba men då krävs en hel del förbättringar på arbetsmarknaden

Vi på SPF har sedan länge påpekat vikten av att äldre som vill och kan ska kunna jobba så länge de vill. I de undersökningar vi själva gjort bland våra medlemmar stöder nästan 60 % detta. AMF har i dagarna presenterat en undersökning som visar att fler pensionärer än tidigare hade velat jobba kvar. Det är positivt att frågan kommer upp på agendan som sådan men det är en hel del som behöver bli bättre på arbetsmarknaden för att alla äldre som vill också får möjlighet att jobba i den takt och i den omfattning som passar dem.

Men då krävs inte bara att äldres rättigheter på arbetsmarknaden stärks, minst lika viktigt är attityder gentemot äldre arbetskraft, flexibilitet vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter samt förebyggande åtgärder.Ett ytterligare krav är att svenska arbetsgivare skaffar sig strategier för hur de ska behålla och hur de ska kunna attrahera äldre. I detta sammanhang ligger Sverige långt ned i flertalet undersökningar.

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s