Nytt uppdrag till Pensionsmyndigheten, nya kommentarer från SPF

Det uppdrag som regeringen nyligen har gett Pensionsmyndigheten, att titta på metoder för att stimulera till senare pensionsuttag, är intressant av flera orsaker. Det är positivt att en pensionär med garantipension skulle kunna jobba utan att det påverkar garantipensionens storlek, för individen kan detta ge en högre inkomst som pensionär. Det gäller även punkten om att man kan få möjlighet att räkna arbetsår efter 64 års ålder som försäkringsår, människor som kommit till Sverige i t ex 25-årsåldern eller människor födda i Sverige men som bott utomlands en tid av sitt liv skulle tjäna på detta. Det som det däremot inte sägs något om är vilka effekter dessa möjliga metoder skulle kunna få på skillnaderna i inkomst för en pensionär med inkomstpension som jobbat hela sitt liv och en pensionär med garantipension som i teorin kan ha jobbat ytterst få år, i kronor och ören. En pensionär som har jobbat och betalat skatt borde väl ha en något högre inkomst än den som inte gjort det?

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s