SPF granskar partiernas äldrepolitik med fokus på boende, vård och omsorg

Många av SPFs medlemmar tycker att frågorna kring boenden för äldre och vården och omsorgen av äldre är bland de viktigaste inför riksdagsvalet i höst. Vi har därför formulerat ett frågebatteri och skickat det till respektive parti.

Frågor vi tar upp rör bland annat hur de ser på byggandet av olika typer av boenden för äldre, finansieringen och rekrytering för framtidens äldreomsorg och Lagen om valfrihet inom hemtjänsten. Dessutom kommer partierna att få ta ställning till några av förslagen i SPFs valmanifest.

När svaren sedan börjar trilla in kommer vi dels att presentera dem i SPFs olika kanaler och dels kommentera dem här på bloggen.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s