Låt kommunerna anställa läkare – kanske minskar då antalet vårdskandaler

Återigen en vårdskandal i media, Care together som bedriver vård i hela Västsverige sköter inte sitt uppdrag. Kan det månntro bero på att kommunerna inte får anställa läkare?

Kommuner och landsting har idag olika förutsättningar att bedriva en säker och god vård då kommunerna inte får anställa läkare, istället är de läkare som arbetar i den kommunala verksamheten anställda av landstingen. Teamen som är så viktiga i äldresjukvården blir inte lika bra och effektiva inom den kommunala äldresjukvården.

För ett fullständigt ansvarstagande av kommunen för en sammanhållen vård och omsorg för äldre måste även läkare, t ex geriatriker och allmänläkare, kunna anställas av kommunen. På så sätt blir kommunens ansvar som huvudman för alla äldre personer i behov av vård och omsorg tydligare. Läkare som ansvarar för äldresjukvården inom kommunen ska ingå i vård- och omsorgsteamen och samordna den kommunala sjukvården. Detta leder med säkerhet till en höjd status av vård och omsorg, bättre samordning och framför allt bättre möjlighet att kontrollera kvalitén på den vård och omsorg som både kommunen själv och de olika vårdföretagen bedriver. Kanske blir det då färre vårdskandaler.

En anställd läkare i kommunen underlättar vård- och omsorgsteamens arbete och är positiv för både de äldres och personalens trygghet. Alla kompetenser behöver vara närvarande för att det ska bli ett bra omhändertagande av de äldre. Äldre personer med stora vårdbehov behöver en fast vårdkontakt med ett helhetsansvar. En läkare som är anställd av kommunen och som ingår i teamet ger mycket bättre förutsättningar för den kontinuitet som är så viktig för de allra mest sjuka och sköra äldre.

SPFs krav är att läkare ska få anställas av kommunerna nu. Om kravet på en huvudman, som SPF också driver, dvs att landstingen försvinner, blir verklighet, är dock problemet med att kommunerna inte får anställa läkare automatiskt löst.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s