Eländet har bara börjat?

Pensionsmyndighetens nya ”Orange rapport 2013” visar att pensionssystemet inte klarar av kostnaderna för utbetalningar av pensioner de närmaste decennierna, utan att AP-fonderna täcker upp för detta, vilket DN Ekonomi rapporterat om.
Det är en allvarlig utveckling som målas upp då AP-fonderna minskar fram till år 2040 i basscenariot för att sedan stärkas, medan i myndighetens pessimistiska scenario så är AP-fonderna tömda år 2050. Underfinansieringen av pensionssystemet måste lösas, annars är det sannolikt så att eländet bara har börjat för pensionärer idag och imorgon.
Prognoserna visar dessutom att bromsen riskerar att slå till ytterligare två gånger innan detta decennium är slut, och återigen sänka pensionerna. Det är uppenbart att pensionssystemet inte klarar av att leverera anständiga pensioner för dagens pensionärer och sannolikt i ännu mindre grad för framtidens pensionärer.

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

1 thought on “Eländet har bara börjat?

  1. Hej Karl Erik
    Hur ställer du dig till de “stulna” 258 miljarderna i samband med pensionsuppgörelsen. De är värda c:a 400 miljarder idag om man räknar med 3% årlig avkastning under 15 år, alltså en ofantlig summa.som hade radikalt förändrat pensionerna både idag och framöver och betyder mer än den orättvisa skatten. Vill SPF verka för återbetalning av dessa pengar som Göran P lovade en gång?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s