Valfrihetsgaranti för 90-åringar att bo kvar hemma eller flytta till äldreboende – utan biståndsbeslut

”Låt hundraåringar bo på äldrehem” skrev Kjell-Olof Feldt häromveckan i en debattartikel i Expressen. Vi i SPF vill gå ännu längre: vid fyllda 90 år ska man kunna bo kvar hemma med eller utan stöd, eller kunna flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut. Denna valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år finns med i SPFs valmanifest.
Tyvärr har antalet äldreboenden, boenden som kräver biståndsbeslut och har dygnet runt-vård, minskat i antal till under 90 000, det försvårar naturligtvis ett genomförande av fritt val. Särskilt då antalet 90- och 100-åringar dessutom ökat kraftigt i antal. Av de som föds idag räknar man med att hälften kommer att bli minst 100 år. Det ger å andra sidan god tid för planering, men denna lyser idag med sin frånvaro.
Försök att planera för den framtida äldrevården och hur den ska finansieras har gjorts men lagts på is. Alla politiska partier är eniga om att vård -och omsorgsfrågor är ett högt prioriterat område och man talar mycket om det. Men vad har man gjort och vad vill man göra? Det är svårare att få klarhet i.
Ett ytterligare problem för pigga 90-åringar som pga av ensamhet och social isolering vill flytta till dessa boenden är att de flesta som idag bor där är svårt sjuka och många har en demenssjukdom. Inte ens de sköraste får alltid en plats på ett särskilt boende utan en lång och svår väntan. Om platserna i särskilda boenden är så få, hur ska då ett vallöfte om valfrihet kunna genomföras?
Det enda vi med säkerhet vet är att det kommer att bli fler äldre i behov av vård- och omsorg. En planering för hur vi vill ha vår vård och omsorg i framtiden måste till med det snaraste, en planering som tar hänsyn till olika de äldres olika behov.
Det måste få finnas plats för 90-åringen som är socialt isolerad och vill flytta till ett äldreboende. Vi i SPF vill att en 90-åring ska kunna bo kvar hemma med eller utan stöd, eller om hon eller han önskar – flytta till ett äldreboende utan att biståndsbeslut krävs.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s