Hur tror sig partier med få äldre kandidater kunna locka äldre väljare?

I Dagens Nyheter har det rapporterats om att andelen äldre riksdagskandidater minskat inom Socialdemokraterna inför valet i höst. Endast 4 % av partiets S-kandidaterna till riksdagsvalet är 65 år och äldre. Detta samtidigt som var fjärde väljare är 65+. Fem partier ligger runt 10 % äldre bland kandidaterna medan det i Folkpartiet och Kristdemokraternas fall är strax över 20 %.

I sig är det inte fel att som Socialdemokraterna och flera andra partier sätta upp olika mål för att få in nya kandidater på sina listor, men när nya kandidater blir synonymt med yngre kandidater blir det i praktiken en utrensning av äldre kandidater. Detta synsätt är oacceptabelt, varför skulle yngre kandidater per automatik vara bättre än äldre? Hur tror sig partier med få äldre kandidater kunna locka äldre väljare?

Det är viktigt att partiernas kandidater speglar befolkningen. Jag utmanar därför alla riksdagspartierna att redovisa:
1. Hur stor andel av deras kandidater som var 65+ i valen 2006 och 2010 jämfört med inför årets riksdagsval?
2. Hur arbetar respektive parti för att öka andelen äldre bland sina riksdagskandidater?

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

1 thought on “Hur tror sig partier med få äldre kandidater kunna locka äldre väljare?

  1. Pingback: Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd » Låg andel äldre kandidater i valet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s