Bara valtaktik i debatten om vård och omsorg av äldre?

Vård- och omsorgsfrågorna kommer alltmer i fokus i valdebatten. Det är utmärkt. Däremot är hittills de flesta utspelen snarast valtaktiska och inte alls förankrade i den bistra verkligheten.

Vad har man för garantier att vården blir bättre och att kvalitén höjs när man tar bort vinstintresset? Privat och offentlig vård och omsorg har utvärderats flera gånger och några avgörande skillnader har man inte kunnat se.
Det kommer att behövas ungefär 225 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023 enligt en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Vad uppnås med  det utspelet när regeringen samtidigt tillsätter en äldreutredning där man tog bort just direktiven om hur vård och omsorg ska se ut i framtiden och hur den skall finansieras. Det måste utan tvekan vara den viktigaste frågan att få ett svar på för att vi ska ha en möjlighet att bedöma den kompetens som behövs för en väl fungerande vård och omsorg i framtiden och i vilken utsträckning.
Andra rent ”kosmetiska” förslag är t ex 50 miljoner i stimulansbidrag till kommunerna för att förbättra kontinuiteten i hemtjänsten, det blir ca 170.000 kronor per kommun! Vad kan man uppnå med det?
2 miljarder för 2015 för att stärka vården i hela landet har också föreslagits. De pengarna ska då användas för att vända personalbristen – i hela landet! Nog kommer det att krävas en betydligt mer genomtänkt och långsiktigt satsning för att någon effekt skall märkas.

Den svenska vården och omsorgen av äldre är bra, en av de bästa i världen. Den är dock inte perfekt. Många känner oro inför sin ålderdom, i en del undersökningar är det så många som 90 % eller fler. Vårdskandaler uppmärksammas för ofta och i de utvärderingar av hemtjänst och äldreboenden som görs får ofta ungefär var tionde allvarlig kritik. Vem skulle köpa en TV om man måste räkna med att var tionde inte fungerar?

Nej, politiker från alla partier, fortsätt med debatt och utspel om vård och omsorg inför valet, men se till att de blir seriösa och inte bara ”valfläsk”. 

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s