Hur kan vi få hjälp att värdera hur äldreboenden fungerar?

Posted on April 20, 2014

Ädreomsorgen i Sverige hör sannolikt till den bättre i världen. Trots det förekommer det en hel del ”vårdskandaler” vilket gör att det finns en klar förbättringspotential.

Vi inom SPF kan aktivt bidra till ett förbättringsarbete genom att handgripligen utsätta de vårdboenden inom vår kommun för en noggrann granskning. Genom att t ex ta reda på så mycket som möjligt om boendena från de söktjänster som finns och kanske även aktivt själva i varje kommun utsätta alla boenden för en granskning. Det finns en del sök- och informationstjänster inom äldreomsorg, men ingen riktigt bra och heltäckande, en tjänst som värderar boenden utifrån alla tänkbara sidor, som miljö, mat, kompentens och så vidare. För att få en sådan bild måste man kombinera sökningar från flera olika aktörer och dessutom granska resultaten så kritiskt som möjligt.

 

Det kanske mest spridda och utförliga jämförelsen av vård och omsorg för äldre är nog Öppna jämförelser som i år kommit ut med sin fjärde rapport om vården och omsorgen av äldre och den belyser områden som kan påverkas av både kommunernas och landstingens insatser. I årets undersökning har man för första gången också frågat äldre om vad de tycker om sin vård och omsorg. I rapporten finns även Äldreguiden där man kan få en hel del grundläggande information om alla äldreboenden i Sverige uppdelat på kommun. http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/aldreomsorg

 

Grundaren bakom seniorval.se blev i år utsedd till Årets junior av SPF. Det är en webbplats som beskriver och värderar omsorg och boende. Webbtjänsten startades som ett initiativ av två närstående för att stötta seniorer och andra närstående att fatta beslut kring vilken omsorg och vilket boende de vill ha när de åldras. Konceptet är utomordentligt, efterlängtat och ambitiöst. Men också ”producenterna” har möjlighet att tala om att de finns och vad de har att erbjuda.

Seniorval.se är nu en av Sveriges största sök- och informationstjänst kring boende, service och omsorg för seniorer. http://seniorval.se/

Avelia.se är en satsning som lanseras i april i år. Det är en webbtjänst som ger landets alla trygghets- grupp- och äldreboenden chansen att presentera sig och förklara varför de passar just dig. Det är också ett forum för omdömen, kommentarer och rekommendationer från andra som delar med sig av sina erfarenheter. Som användare kan du ge omdömen, ungefär som du ger omdömen om hotell du bott på. T ex 1-5 stjärnor om boendets service- och säkerhetsnivån, eller om maten smakar bra. Om tillräckligt många använder tjänsten kan den bli ett utmärkt alternativ för att bedöma ett boende. http://www.avelia.se.

Hos SPF har vi det senaste året arbetat med att ta fram ett frågebatteri ”Koll på Äldreomsorg” som är en lathund med frågor och ett registreringsformulär som täcker in det mesta om hur äldreboenden fungerar. Några engagerade SPF-medlemmar inom kommunen, gärna KPR och LPR, besöker dels kommunledningen för att få svar på idén med och planeringen av äldreomsorgen och besöker de olika boendena för att där få mer information om vården från de som bor där, anhöriga och personal. Förhoppningsvis kan detta sättas i händerna på oss under nästa år.

 Gösta Bucht

Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s