Seminarium om framtidens äldreomsorg, men var tog frågan om äldres ekonomi vägen?

I fredags medverkade jag på Moderaternas Sverigemöte, där främst lokala politiker samlas för att lyssna på seminarier och slipa argumenten inför valrörelsen. Mitt deltagande bestod i ett seminarium kallat ”Morgondagens äldreomsorg” tillsammans med bl a Demensförbundets ordförande Stina-Clara Hjulström, professor och överläkare Yngve Gustafsson som medverkat i SVT:s Sveriges bästa äldreboende och Eva Nilsson-Bågenholm som är regeringens nationella äldresamordnare.

Fokus under seminariet låg på vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Från SPF:s sida är vi tydliga med att vi vill att det byggs fler bostäder av olika slag som kan tillgodose äldres olika och växande behov av service under åldrandet. Jag påpekade också att äldre ofta bor kvar hemma för länge, bl a för att de inte vill flytta till ett ”äldreghetto” med bara gamla. Det vi måste göra i framtiden är att skapa service- och kanske vissa vårdboenden i miljöer med blandade åldrar. När man själv blir gammal vill man gärna se barn, ungdomar och medelålders omkring sig.  
Vi i SPF vill också att en valfrihetsgaranti vid 90 års ålder ska införas: man ska kunna bo kvar hemma med eller utan stöd om man önskar det, eller kunna flytta till ett äldreboende utan krav på biståndsbeslut.
Det var i det hela taget en bra diskussion och det är tydligt att det finns mycket kvar att göra för att skapa en äldreomsorg som tillgodoser de äldres skilda behov. Äldreomsorgen är också en av de frågor som många väljare, oavsett ålder, ser som en av de viktigaste valfrågorna.

Men en annan sak som slog mig under mitt besök på Sverigemötet var att bland de drygt 40 olika seminarier som anordnades så handlade inte ett enda om äldres ekonomi. Och detta ett valår. Jag passade på att påpeka detta faktum för den 250 personer stora publiken. Har partierna råd att försumma pensionärerna och de valfrågor som äldre prioriterar? Vilket parti vågar lyfta frågorna kring äldres ekonomi och ge oss pensionärer besked om pensionärsskatten och pensionssystemet?

Vi i SPF kommer att göra allt för att hålla debatten om pensionärsskatten, en god äldreomsorg och pensionssystemet levande fram till valet. 

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s