SPFs valmanifest

Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandlinSPFs valmanifestg råder och där ålder inte spelar någon roll för hur vi bemöts och vilka möjligheter vi har.

Valfrihet
1. Gärna pensionering men först ett rejält arbetsliv Äldre bör ha rätt att arbeta kvar så länge de vill på arbetsmarknaden.
2. Hemma är där jag hänger min hatt Bygg bostäder av olika typ och med olika upplåtelseformer, inklusive trygghetsboenden.
3. Vid 90 ska alla få välja Valfrihetsgaranti vid fyllda 90 år: Bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Trygghet
4. Fel att backa in i livets spurt Ändra pensionssystemet så att pensionen inte kan sänkas per automatik.
5. Jämlik vård och omsorg i hela landet En lag, en huvudman och avveckla landstingen.
6. Fem piller är fler än fyra tabletter Sjukvården måste minst en gång per år gå igenom läkemedelsanvändningen för patienter som fyllt 75 år.

Rättvisa
7. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
8. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.

Inflytande
9. Pension är uppskjuten lön Skatt på pension och inkomst från arbete ska vara lika.
10. I nöd och lust Även pensionärer som vårdar en anhörig i hemmet bör få ersättning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s